brievencontactdaltondownloadshuiswerknieuwsbrief

NijntjeProceonrondleidingschoolgidsschoolkrantthuispaginawerkstukken

     
 

Napoleon Bonaparte

Voorwoord

Mijn werkstuk gaat over } NAPOLEON BONAPARTE~ .

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik Napoleon interessant vind… en op Discovery Channel heb ik een serie gezien over Napoleon.

In de Herfstvakantie ben ik met mijn moeder en broer naar Waterloo gereden. Waterloo ligt onder Brussel en het is de plaats waar Napoleon verslagen werd door de Engelsen, Nederlanders en de Pruisen. Het is leuk in Waterloo…..want er is een museum over Napoleon en de oorlog. Er is ook een panorama, dat is een heel groot schilderij in het rond, zodat het lijkt alsof je ook echt op de slagvelden loopt.. Ik ben ook boven op de pyramide "La Butte de Lion" geklommen, het is 226 treden omhoog.


In 1799 werd de Franse regering afgezet door het leger dat onder bevel stond van Napoleon Bonaparte. In 1804 werd Napoleon keizer van Frankrijk.

Hij introduceerde een nieuw rechtssysteem dat nog steeds wordt gebruikt in Europa.
Hij veroverde een groot deel van Europa. Bij zijn veldtocht tegen de Russen kwamen
400.000 Franse soldaten om het leven.
Hij werd in 1815 door Engeland en het Duitse Pruisen verslagen in de slag bij Waterloo…..

In het leven van Napoleon zijn drie eilanden belangrijk:

 • Corsica (geboren)
 • Elba (gevangen gezet)
 • Sint – Helena (verbannen en gestorven)

 

"The most dangerous moment comes with victory"

- Napoleon Bonaparte, Emperor of the French, 1769 - 1821

 

Nederhorst den Berg, 30 november 2002

Duane Chesney van der Wilt

 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Hoofdstuk 1 : Literatuur

Hoofdstuk 2 : Geschiedenis
* Geboorte en jeugd van Napoleon
* De Franse revolutie

*
Zuidelijke Nederlanden
ingelijfd bij Frankrijk

Hoofdstuk 3 : Eerste veldtocht in Italie

Hoofdstuk 4 : Expeditie naar Egypte

Hoofdstuk 5 : Napoleon, Keizer der Fransen

Hoofdstuk 6 : Slag bij Austerlitz

Hoofdstuk 7 : Scheiding van Josephine
Huwelijk met Marie-Louise

Hoofdstuk 8 : Veldtocht tegen Rusland en Duitsland

Hoofdstuk 9 : Veldtocht in Frankrijk en Troonafstand
Hoofdstuk 10 : Slag bij Waterloo
Hoofdstuk 11 : St. Helena
Tombe in Parijs / Place des Invalides
Slotwoord

Hoofdstuk 1

Literatuur

Voor dit werkstuk heb ik op Internet veel informatie over Napoleon gevonden:

Ik ben ook lid van de Rijdende Bibliotheek en heb een paar boeken over Napoleon geleend:

1. Stroomversnellingen in de Wereldgeschiedenis: Napoleon
door Bernard Coppens
2. Onze Vaderlandse Geschiedenis, pagina 261 –283
door
Klaas Jansma/Meindert Schroor
3. De Grote Geschiedenis van een klein land.
Deel 3: van 1648 – 1815, blz. 168 – 201
door
Jan van Reenen

In Waterloo heb ik een boekje gekocht:
"Napoléon de Charleroi à Waterloo"

Hoofdstuk 2.

* Geboorte en jeugd van Napoleon

De ouders van Napoleon Bonaparte zijn:
Charles Marie Bonaparte (1746 – 1785), een Corsicaan met Toscaanse voorouders
en Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836), een Corsicaanse met Florentijnse voorouders. Zij trouwen in 1764. Charles werkt als advocaat en is bepaald niet rijk. Op 15 mei 1768 wordt Corsica door Frankrijk gekocht ondanks dat de bewoners van Corsica helemaal niet verkocht wilden worden!
Op 15 augustus 1769 wordt Napoleon Bonaparte geboren in Ajaccio, op Corsica.
15 augustus is ook het Katholieke Feest van Assumption (= Maria Hemelvaart). Ook nu nog is het een algemene Feestdag in alle Katholieke landen. Napoleon heeft al een oudere broer: Joseph.

Corsica hoort nu bij Frankrijk en dus is Napoleon. Napoleon krijgt later ook nog broers en zusjes: Lucien, Maria-Anna, Louis, Maria Paoletta, Maria Anunziata en Jerome.

Ter info: Alleen via Jerome zijn er ook nu nog familieleden van Napoleon. (zie stamboom)

1779 – 1784: Napoleon wil militair worden en hij krijgt een beurs voor het College Militaire Royal de Brienne in Parijs. Hij heeft het daar moeilijk omdat hij arm is en niet aan de koude winters van Noord Frankrijk is gewend. Hij is daar de beste student in wiskunde en geographie.

1784 –1785 : Napoleon studeert aan l’ Ecole Militaire Royale de Paris en wanneer hij deze opleiding in 1785 verlaat is hij Tweede Luitenant bij de Artillerie (hij is dan pas 16 jaar).

Napoleon is niet erg sociaal en hij leest veel, vooral boeken van de Filosoof Rousseau, die een ontwerp van een republikeinse grondwet voor het eiland Corsica maakte en dat terwijl niemand nog aan een REPUBLIEK durfde te denken in het Koninkrijk Frankrijk.

* De Franse revolutie

In 1789, op 14 juli, verovert het Parijse volk de Bastille, dit is de gevangenis van Parijs en voor het Parijse volk het symbool van hun onderdrukking, het absolutisme. In Frankrijk leven de rijken een duur leven en de armen hebben het erg slecht. De schrijvers Rousseau en Voltaire schrijven over het idee van een opstand tegen de rijken. De hofhouding van de Koning kost 45 miljoen gulden per jaar! De Koning heeft wel 200 rijtuigen met 1800 paarden…. Het volk is erg arm en ook de oogsten zijn mislukt. Alles is duur geworden… Bovendien heeft het volk niets te vertellen en dus komen ze in opstand.

Koning Lodewijk XVI wordt gevangen genomen en onthoofd door de Guillotine. De Guillotine is een blok waarop de veroordeelden hun hoofd moeten leggen en een bijl valt naar beneden en hakt het hoofd af. Duizenden hoofden rollen….het volk wordt vermoord tijdens het schrikbewind van Robespierre. Er is ook een anti-christelijke sfeer in het land. Napoleon sluit zich aan bij het revolutionaire Frankrijk. 14 juli is ook nu nog de Franse Nationale feestdag. De Revolutie gaat verder: "Liberté, Egalité et fraternité (Vrijheid, gelijkheid en broederschap) De rest van Europa moet ook de voordelen van de Revolutie krijgen, vinden de Fransen. Dus het duurt niet lang voordat er een oorlog komt met Oostenrijk, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland. Het Franse leger rukt op…

1793: Napoleon verjaagt de Engelsen bij Toulon en hij wordt dan tot Brigade-Generaal bevorderd, terwijl hij pas 25 jaar oud is!

* Zuidelijke Nederlandeningelijfd bij Frankrijk

Op zondag 18 januari 1795 gaat het Huis van Oranje in ballingschap.

Het is het begin van een nieuwe tijd, want de Franse soldaten komen het land binnen. De Zeven Verenigde Nederlanden krijgen een nieuwe naam: de Bataafse Republiek en later: het Koninkrijk Holland.

Het land is voor 15 jaar, van 1795 tot 1810, als vazalstaat ondergeschikt aan Frankrijk. Daarna lijft Keizer Napoleon Bonaparte de Noordelijke Nederlanden in bij zijn machtige Franse rijk. Van 1810 tot 1813 was Frankrijk hier ook echt helemaal de baas.

De gevolgen van de Franse overheersing voor ons land:

 • De wetgeving werd gewijzigd: er kwamen nieuwe burgerlijke en strafrechtelijke wetboeken.
 • De regentenmaatschappij, waarin de macht bij de adel en rijke families lag, verdween
 • De democratisering van Nederland begon
 • De belastingen werden herzien en gewijzigd
 • Het Kadaster werd opgericht: alle onroerend goed (= huizen, land, etc.) werden geregistreerd.
 • In het Bevolkingsregister kregen alle Nederland een eigen achternaam en voor het eerst een duidelijk adres.
 • Dienstplicht
 • Kerk en Staat werden officieel van elkaar gescheidenHet Gildenstelsel werd afgeschaft

Conclusie: Binnen 20 jaar verdween het oude systeem "ancien regime" en kwam er een modernere organisatie.

Na de Franse inval sloten de Patriotten een verdrag met Frankrijk. Nederland bleef zelfstandig! Op 16 mei werd in Den Haag het verdrag ondertekend door de Franse gezanten Siéyès en Reubell.

Gevolgen van dit Verdrag voor de Bataafse Republiek (= Nederlanden):

 • Nederland moest een schadeloosstelling van 100 miljoen gulden betalen
 • De Fransen kregen het vrije gebruik van de haven van Vlissingen en ze mochten in die stad een garnizoen legeren.
 • Maastricht, Venlo en Zeeuws Vlaanderen moest worden afgestaan aan de Fransen.
 • Nederland werd verplicht om een bezettingsmacht van 25.000 Franse militairen te onderhouden. Maar dit liep helemaal uit de hand: want er kwamen veel meer Franse militairen: 200.000 ! Zij kwamen naar ons land om "opgekalefaterd" te worden. Elke keer als er uitgehongerde en afgedraaide Franse Legionnairs in de Nederlanden op krachten waren gekomen, gingen ze terug naar Frankrijk. Dan kwamen de volgende soldaten er al weer aan.

In die tijd is het volksliedje ontstaan:

Hop Marjanneke, stroop in het kanneke
Laat de poppetjes dansen
Eertijds was de Pruis in het land
En nu die kale Fransen

Het onderhoud van de soldaten was duur!

Ook de schadeloosstelling van 100 miljoen gulden was een hoge prijs voor het houden van de zelfstandigheid terwijl ons land maar een budget van 40 miljoen gulden per jaar had. (Het bedrag is dan ook nooit helemaal betaald aan de Fransen…)

Oostenrijk, Rusland en Engeland vonden het niet leuk dat de Franse invloed in Europa toenam. Ze gingen samen een plan bedenken voor een aanval tegen Frankrijk en de Bataafse Republiek (= Nederlanden). Noord Nederland werd door de Russen en Engelsen binnen gevallen. De Franse Generaal Brune versloeg ze echter bij Castricum, Hoorn, Alkmaar en Medemblik.

Daarna ging het niet goed met de Bataafse Republiek:

 • Er was veel armoede: bedelarij, landloperij, alcoholisme
 • De handel was achteruit gegaan omdat Engeland de overzeese gebieden als oorlogsbuit beschouwde
 • De economie ging slecht, omdat er ook bijna 230 miljoen gulden was gebruikt voor betalingen aan Frankrijk en het onderhoud van Franse soldaten.
 • Gelukkig ging het met de landbouw wel goed, de oogsten waren heel goed na 1795.

De Bataafse Republiek werd veranderd in het Bataafse Gemenebest en er kwam ook een nieuwe regering: Het Staatsbewind. Deze nieuwe regering was Oranjegezind. Inmiddels was Napoleon Bonaparte Keizer geworden (zie hoofdstuk 5) en hij zag wat er allemaal met de Bataafse Republiek gebeurde, daarom besloot hij om zelf maatregelen te nemen.
Napoleon onderhandelde in Parijs met Rutger Jan Schimmelpenninck in 1804. Daaruit kwam al weer een nieuwe Grondwet.
Het hoofd van de Staat werd nu de Raadpensionaris en een Wetgevend Lichaam, dat mocht meebeslissen over Wetsvoorstellen.

Er kwamen veel veranderingen:

 • Een nieuwe Belastingwet (belasting op zout, zeep, turf, graan, meel , vlees en
 • alcoholische dranken)
 • Grondbelasting
 • Personele belasting (op bedienden)
 • Patentbelasting
 • Een nieuwe Onderwijswet:
 • Openbare scholen kregen overheidssteun
 • Inspecteurs op Onderwijs
 • Verplichte opleiding voor Onderwijzers
 • Bestrijding Veepest
 • Onderhoud van de dijken etc. etc.

Schimmelpenninck mocht maar een jaar Raadpensionaris zijn, want Napoleon wilde enkele familieleden aan een leuke baan helpen. Op 5 juni 1806 benoemde hij zijn broer Lodewijk Napoleon tot Koning van de Bataafse Republiek! Lodewijk wilde graag proberen Nederlands te spreken, maar dat ging niet zo goed: "Iek ben uw konijn"….in plaats van Koning… Lodewijk was vreselijk bang voor een Watersnood en daarom zorgde hij voor veel dijkonderhoud.

Hij zorgde voor de eerste Lintjesregen in de geschiedenis, door mensen een lintje voor hun trouwe dienst te geven. In 1809 voerde hij een Wetboek van Strafrecht in en het Burgerlijk Wetboek. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek was een kopie van de in Frankrijk geldende Code Napoleon. Keizer Napoleon begon een boycot tegen Engeland in 1806 (= Continentaal Stelsel) Deze boycot was erg nadelig voor de Noordelijke Nederlanden want er kon geen handel meer worden gedaan en de Koopvaardij ging langzaam verloren!
Koning Lodewijk Napoleon was populaire bij het Nederlandse volk, want hij gaf altijd veel hulp en geld bij Nationale Rampen. Maar Napoleon Bonaparte was niet zo blij met zijn broer als Koning en al helemaal niet toen de Engelsen plotseling Walcheren veroverden. De Keizer ontnam Lodewijk het bevel over zijn leger en lijfde direct Zeeland, Brabant en Limburg bij Frankrijk in. De Keizer maakte het Lodewijk steeds moeilijker en op 1 juli 1810 verliet Koning Lodewijk de troon.

Napoleon lijfde heel Nederland in bij Frankrijk. De Fransman Lebrun nam het bewind in de Nederlanden over en de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. Tot dan toe werd iedereen bij zijn voornaam genoemd en werd de naam van de vader of moeder als achtervoegsel gebruikt: Hendrik Klaaszoon. Nu moest iedereen een eigen achternaam kiezen. Veel mensen dachten dat het maar tijdelijk was en maakten er een grap van: bijv. Naaktgeboren… Helaas het was niet tijdelijk, want Koning Willem I nam de nieuwe Burgerlijke Stand graag over.

Het Napoleontische bewind regelde in korte tijd heel veel:

1. Huisnummering
2. Opheffing bureaucratie
3. Rechterlijke macht werd gereorganiseerd: Kantongerechten, Arrondissements- gerechten, Gerechtshoven.
4. Verplicht Franse les op scholen
5. Censuur van kranten
6. Vermindering van de Staatsschulden
7. Continentaal Stelsel

Maar de armoede werd steeds groter….Nederland verpauperde!
In 1811 bezocht Keizer Napoleon Bonaparte Nederland en hij werd nog vriendelijk begroet.Maar toen hij de Conscriptie (= dienstplicht) instelde, kwam de bevolking in opstand.Het was namelijk oneerlijk, dat alleen de rijken deze dienstplicht konden afkopen door iemand anders te sturen.
Bovendien waren er heel veel Nederlandse soldaten omgekomen bij de Nederlaag in Rusland. (zie Hoofdstuk 8) en in 1813 eiste hij 40.000 paarden uit Nederland.
Toen Frankrijk bekend maakte dat alle mannen tussen 20- 80 jaar de Nederlandse kusten moesten gaan verdedigen, kwam het volk echt in opstand.
Ook de rijke mensen kwamen in verzet, toen de nieuwe dienstplicht Gardes d’Honneur werd ingevoerd en deze dienstplicht niet meer kon worden afgekocht.

Er kwamen overal rellen en opstanden. De Kozakken kwamen naar ons land om de Franse legers te verdrijven en de Nederlanders namen de macht over
Prins Willem van Oranje, Willem VI, kwam op 30 november 1813 vanuit Engeland terug naar Nederland en werd tot Koning Willem I gekroond

Nederland was in 18 jaar onder Franse heerschappij helemaal uitgekleed!. Nederland was bankroet!

Koning Willem I pakte het goed aan en werd daarom de Koopman-Koning genoemd. Hij begon onderhandelingen met de Engelsen. Op een Conferentie in Wenen in 1815 onderhandelde hij over zijn plan om Belgie en Luxemburg samen te voegen met de Nederlanden

Ondertussen was Napoleon van Elba ontsnapt en een nieuw leger gaan vormen van 170.000 soldaten! (Zie Hoofdstuk 9 ) Hollanders, Belgen en Engelsen onder leiding van Wellington sloten zich bij elkaar aan. De Pruisen kwamen uit het Oosten onder bevel van Blücher. Maar het waren de Hollanders, Belgen en Britten die als eersten Napoleon en zijn leger tegenkwamen in de buurt van Waterloo. Op 18 juni 1815 vond de Slag bij Waterloo plaats, een van de grootste bloedbaden die Europa ooit had gezien. Pas toen ook het Pruisische leger bij Waterloo aankwam, zag Napoleon in dat hij deze slag niet meer kon winnen en hij gaf zich over. Koning Willem I (inmiddels Koning over Benelux)was door een kogel in zijn arm getroffen.

Hoofdstuk 3.

Eerste veldtocht in Italie: maart 1796 – april 1797

Napoleon heeft als bijnaam Generaal Vendémiaire, omdat hij op 5 oktober 1795 de koningsgezinde opstand in Parijs neersloeg met kanonvuur. 5 oktober = 13e vendémiaire Hij krijgt het bevel over de troepen in Italië en trekt over de Alpen ten aanval tegen de Oostenrijkers die Noord Italië bezet houden. Napoleon heeft geen groot leger maar hij weet zijn soldaten te inspireren en hij is erg populair. Hij is de uitvinder van de propaganda en maakt gebruik van zijn overwinningen om een held te worden. In die tijd zijn veel liedjes en toneelstukken over Napoleon. In Parijs wordt de straat waar hij woont van Rue Chantereine veranderd in Rue de la Victoire. Napoleon verovert Lodi, Rivoli, Arcole, Milaan, Bologna en Florence. Op 18 oktober 1797 tekent Oostenrijk de vrede van Campo-Formio.

Hoofdstuk 4

Expeditie naar Egypte: mei 1798 – oktober 1799

Napoleon heeft het plan om Egypte te veroveren om zo de Engelse handel met India te verstoren.

Op 19 mei 1798 verlaat een grote expeditie de haven van Toulon:
- 30.000 soldaten
- 13 oorlogsschepen
- heel veel transportschepen
- 150 geleerden, technici, architecten, dichters

Het is er erg warm,veel woestijn en weinig water, maar toch veroveren Napoleon en zijn leger Egypte! Maar op 1 augustus 1798 verwoest de Engelse vloot onder leiding van Nelson de Franse schepen die in Aboekir voor anker liggen. Het is een nachtmerrie voor Napoleon!
Cairo komt in opstand en de pest dood veel van zijn soldaten. Napoleon vertrekt op 23 augustus 1798 stiekem naar Frankrijk en laat zijn leger achter in Egypte. Hij komt op 19 oktober aan in Frejus (Zuid Frankrijk). Niemand durft er iets van te zeggen dat hij zijn leger in de steek heeft gelaten… In Parijs wordt hij als een held ontvangen en hij is overal erg populair.

Hoofdstuk 5

Napoleon, Keizer der Fransen

In Parijs wordt ondertussen een staatsgreep voorbereid.: De list: Er wordt gezegd dat een Jacobijnse opstand de Nationale Vergaderingen zal bedreigen….. In de nacht van de 18e Brumaire (= 9 november) vluchten de leden van de Directoire en de twee Nationale Vergaderingen (Raad der Ouden en de Raad van Vijfhonderd) buiten Parijs om zich onder de bescherming Generaal Bonaparte te plaatsen… Het eerste deel van het plan is dus gelukt.

De volgende dag, de 19e Brumaire, krijgt hij problemen met de Raad van Vijfhonderd, die het niet vertrouwd en Napoleon uitscheld "Buiten de wet..Tiran…..Weg met de Dictator.." Napoleon wordt bang en trekt zich terug onder bescherming van zijn soldaten. Maar zijn jongere broer Lucien is voorzitter van de Raad van Vijfhonderd, hij rent naar buiten en hij maakt de soldaten wijs dat de Raad van Vijfhonderd geprobeerd heeft om Napoleon te vermoorden. Dan stormen de soldaten de Vergaderzaal binnen en verjagen iedereen. Een stuk of dertig leden worden gevangengenomen en gedwongen om de afschaffing van het Directoire te ondertekenen en de macht te geven aan drie Consuls, waaronder Napoleon Bonaparte.

Een maand na de Staatsgreep van Brumaire komt er een nieuwe grondwet en een nieuw regime, met vier consuls die voor 10 jaar benoemd worden. Napoleon is de Eerste Consul en hij heeft dus de werkelijke macht. Hij wil het hele Franse volk verenigen. Napoleon begrijpt dat het belangrijk is dat de religieuze problemen, die door de Franse revolutie waren ontstaan, moeten worden opgelost Op 15 juli 1801 wordt er met de Paus een verdrag ondertekend: Het katholicisme wordt erkend als de godsdienst van de meerderheid van de Fransen. De kerken zullen weer worden onderhouden en de priesters zullen worden betaald.

Napoleon heeft als Eerste Consul veel militaire en diplomatieke successen. Hij verslaat Oostenrijk op 9 februari 1801: de Vrede van Lunville wordt ondertekend. In 1802 ondertekent Engeland het Verdrag van Amiens. Alleen het Franse leger houdt nog Napoleons absolute macht tegen: De officieren vinden de toenadering tot de kerk en de persoonlijke ambities van Napoleon maar niets. Op 10 mei 1802 wordt hij tot Consul voor het leven benoemd. Hij kan dus nu ook zijn eigen opvolger kiezen en heeft dus dezelfde rechten als een koning…

Sinds 18 mei 1804 draagt Napoleon de titel "Keizer der Fransen".

In oktober 1804 heeft een volksstemming deze beslissing goedgekeurd. Maar Napoleon wil een kerkelijke wijding, net zo als die van een Koning. Paus Pias VII komt naar Parijs voor de kerkelijke kroning. Na 12 jaar Republiek komt er dan nu een Keizerrijk. De kroning van Napoleon vindt plaats in de Notre-Dame in Parijs. Ook zijn vrouw Josephine wordt gekroond. Napoleon I is voortaan keizer voor God en de mensen. Een Franse republiek met Keizer Napoleon I, die volledig door de Kerk wordt gesteund. Bij elke militaire overwinning houden de Parochiepriesters diensten en dat is een hele goede propaganda voor het regime van Napoleon. Op 15 augustus 1805 wordt in heel Frankrijk de dag van de Heilige Napoleon gevierd. Er bestaat eigenlijk helemaal geen Heilige Napoleon, maar dit is een vriendelijk gebaar van de Franse katholieke kerk tegenover Napoleon I.

Het Keizerrijk erkent officieel godsdienstige minderheden. Protestanten en joden krijgen een statuut. Keizer Napoleon I kiest een adelaar die zijn vleugels spreidt, als het embleem voor het Keizerrijk. Dit embleem herinnert aan het wapen van Karel de Grote en de vaandels van de Romeinse legioenen. In 1806 wordt begonnen met de bouw van Arc deTriomphe.

Hoofdstuk 6
Slag bij Austerlitz
Op 25 mei 1804 horen de soldaten in het kamp van Boulogne het grote nieuws dat Napoleon tot Keizer van de Republiek is uitgeroepen. Vele officieren besluiten dan het leger te verlaten om dat zij teleurgesteld zijn: eerst hebben zij meegeholpen om een eind te maken aan de Monarchie en de tirannie and nu is er opeens een keizer, een nieuwe tiran. Sommige officieren komen een paar dagen later weer terug om alsnog de Keizer te aanvaarden.

Ondertussen zet Napoleon de oorlog tegen Engeland weer voort. Engeland blijft de eeuwige vijand van de Republiek. Napoleon droomt ervan om het Kanaal over te steken en Engeland aan te vallen. In 1804 zijn 160.000 soldaten langs de kusten van Het Kanaal en de Noordzee aanwezig. Kamp Boulogne is het grootste en best beveiligde kamp waar Napoleon zijn hoofdkwartier opslaat. Engeland heeft angst en probeert om samen met Oostenrijk en Rusland een coalitie te vormen. Maar Napoleon is helemaal niet onder de indruk…hij heeft hele andere plannen!

Oostenrijk denkt dat het Franse leger in Boulogne vastzit en valt op 7 september 1805 Beieren binnen. De Russen staan achter de Oostenrijkers. Nog voordat de oorlog verklaard is, beveelt Napoleon zijn "Grote Leger" de kust te verlaten en naar de Rijn de gaan. Dit "Grote Leger" is verdeeld in 7 korpsen die zijn 7 stromen noemt. In 20 dagen komen ze bij Straatsburg aan. Op 4 oktober 1805 zijn de Fransen bij Stuttgart, trekken ze over de rivier de Donau en vallen de Oostenrijkse troepen in de rug aan. Op 16 oktober 1805 geven de Oostenrijkers zich over. Wenen wordt veroverd. 100.000 soldaten, aangevoerd door twee Keizers, Frans I van Oostenrijk en tsaar Alexander van Rusland, geven het nog niet op. Napoleon heeft slechts 71.000 soldaten. Op 1 december 1805 vindt de beslissende slag plaats bij het dorpje Austerlitz (tegenwoordig ligt dit dorp in Tsjechie/Slowakije).

Napoleon heeft een fantastisch plan: Hij verzwakt de rechtervleugel van zijn leger om zo de vijand daar te laten aanvallen.

De vijand moet dan hun centrum verzwakken om zo de rechterkant aan te kunnen vallen. Napoleon valt direct het Centrum van de vijand aan. Bovendien hangt er op die dag ook nog een dichte mist boven het gebied. Op de avond van 1 december kan Napoleon zijn soldaten melden dat de slag gewonnen is.

In Parijs is men blij en men besluit om de kanonnen van de vijand om te smelten en een zuil ter ere van de Keizer op te richten op Place Vendome  Op 26 december 1805 tekent Oostenrijk een verdrag met Frankrijk waarin staat dat Oostenrijk al zijn invloed verliest in Duitsland. Duitsland wordt verdeeld in Staten die onderdanig zijn aan Frankrijk: de Rijnbond. Napoleon maakt ook nog zijn broer Lodewijk Koning van Holland. Ook stuurt hij een leger om het koninkrijk Napels te veroveren en zijn broer Joseph zal Koning van Napels worden.

Hoofdstuk 7

Scheiding van Josephine

Huwelijk met Marie-Louise

Napoleon heeft al een buitenechtelijke (= onwettige) zoon bij Madame Walewska, als hij trouwt met Josephine.

Marie-Joseph Rose Tascher de La Pagerie (Josephine) (1763 – 1814):

Op 30 november 1809 besluit Napoleon I van zijn vrouw Josephine te scheiden. Na het diner vertelt hij haar dat hij wil scheiden. Hij pakt haar hand en legt haar hand op zijn hart en huilt. Hij zegt dat hij vreselijk veel van haar houdt maar dat hij omwille van Frankrijk van haar moet scheiden omdat zij samen geen kinderen kunnen krijgen en hij heel graag een wettige zoon wilt hebben. Zij heeft echter wel twee kinderen uit een vorig huwelijk:

Op 16 jarige leeftijd trouwde Josephine met Alexandre de Beauharnais, maar hij wordt ter dood gebracht door de Guillotine in 1792. Later ontmoette zij Napoleon en zij trouwden in maart 1796. Napoleon noemt haar Josephine en schrijft haar liefdesbrieven wanneer hij in Italië is. Op 15 december 1809 deelt hij officieel mee dat hij gaat scheiden van Keizerin Josephine.

Marie-Louise (1791 –1847):

Op 1 april 1810 trouwt hij met Marie-Louise en krijgt een zoon op 20 maart 1811: De geboorte van de Koning van Rome, Francois Napoleon en leeft van 1811 – 1832.

Marie-Louise is de dochter van de Oostenrijkse Keizer Francois en Marie-Therese de Bourbon-Sicile. Het gezin woont in de Tuilerieen, Fontaine-bleau en Saint Cloud en er worden vaak grote feesten gegeven. Langzaam probeert Napoleon, 15 jaar na de Revolutie, een nieuwe adelstand op te richten, met herstel van de adellijke titels en wapenschilden.

Hoofdstuk 8

Veldtocht tegen Rusland en Duitsland

In het voorjaar van 1806 is er eindelijk bijna overal vrede in Europa! Maar dit duurt niet lang omdat Pruisen van plan is om in Duitsland alle Fransen te verjagen. Engeland en Rusland besluiten om Pruisen te steunen en een nieuwe oorlog begint. Zonder op de Russen te wachten, proberen de Pruisen Napoleon te verrassen. Maar in twee weken tijd worden ze door "Het Grote Leger" dat nog in Beieren is, bij Jena verslagen. Op 27 oktober 1806 komt Napoleon in Berlijn aan. Later wordt ook Warschau (Polen) binnen getrokken door Joachim Murat.(1767 – 1815). Murat is een heel dapper man. Hij sloot zich op de 13e vendemiaire aan bij Napoleon, volgde hem naar Egypte en trouwt met Napoleon’s zuster Caroline. (In 1808 wordt hij Koning van Napels)  In Berlijn besluit Napoleon om zijn vijand Engeland te boycotten: "elke handel of verbinding met de Britse Eilanden is voortaan verboden". Alle neutrale landen en de met Frankrijk verbonden landen worden verzocht zich hier aan te houden.

Na een afschuwelijke veldslag in Oost-Pruisen en Polen dwingt Napoleon tsaar Alexander op 14 juni 1807 tot vredesonderhandelingen en tot boycot van Engeland. Engeland wordt geïsoleerd door Rusland en Frankrijk : het "Continentale Stelsel" Maar in het voorjaar van 1812 komt er weer ruzie tussen Frankrijk en Rusland.De tsaar wil de boycot tegen Engeland opheffen omdat ook de Russische economie slecht gaat. Napoleon roept ook 15.000 Nederlanders op als kanonnenvlees voorde veldtocht naar Rusland.

Vanaf 24 juni 1812 trekken 400.000 soldaten die Napoleon in het Oosten heeft, ‘s nachts Rusland binnen. De oorlog tegen de "Barbaren uit het Noorden" is begonnen. Lichte Cavalerie (= huzaren en jagers te paard) gaan voorop. Het voetvolk van de Linie-regimenten waren de kern van het leger. Meer dan 20.000 paarden zijn nodig om alle kanonnen, kogels en reserve-onderdelen te vervoeren. 70.000 paarden zijn nodig voor alle cavaleristen, jagers en huzaren. Het Grote Leger is een grote mix van soldaten: Belgen, Nederlanders, Polen, Zwitsers, Denen, Pruisen enz. enz. Elke soldaat had voor 6 dagen eten bij zich.

Op 16 en 17 augustus 1812 verovert Napoleon de stad Smolensk.

Maar de Russen hadden voor de komst van Het Grote Leger de stad plus de oogst verbrand. Het is onmogelijk om Het Grote leger hier te laten overwinteren, Napoleon twijfelt of hij in Smolensk zal blijven of toch richting Moskou zal gaan. Napoleon besluit om naar Moskou te trekken…

In een nacht sterven duizenden paarden, uitgehongerd en uitgeput. Op weg naar Moskou gaan vele duizenden soldaten zelf op zoek naar voedsel en zij plunderen het land op een vreselijke manier. De Russen hebben inmiddels alle dorpen en voorraden vernietigd (= tactiek van de verschroeide aarde). Vlakbij Moskou, bij de stad Borodino, vallen de Russen Het Grote Leger aan. ’s Avonds zijn er van de 112.000 al 58.000 Russen gesneuveld en ook 50.000 soldaten van Het Grote Leger. De Russen geven Moskou op en Napoleon trekt Moskou binnen.

Op 14 september 1812 trekt Het Grote Leger Moskou binnen maar de stad is verlaten! De volgende nacht wordt Moskou in brand gestoken door misdadigers die door de Russen zijn achtergelaten. Moskou wordt helemaal vernietigd door de branden en Het Grote Leger kan niet meer overwinteren in deze stad. Tsaar Alexander weigert de vredesvoorwaarden van Napoleon. Dan na 5 weken, op 19 oktober 1812, besluit Napoleon zijn leger terug te trekken omdat de verschrikkelijk Russische winter al gauw zal beginnen. Het is een lange kolonne van meer dan 20 km lang. De temperatuur daalt tot min 30 ! Duizenden overleven de koude nachten niet! De soldaten worden ook nog steeds aangevallen door de Kozakken.

Eindelijk komen ze bij de rivier de Berezina, de bruggen zijn door de Kozakken (= Russische ruiters met grote baarden, beremutsen en lange zwaarden) vernietigd en de soldaten van Napoleon moeten nieuwe bruggen bouwen. Duizenden verdrinken en bevriezen van de kou. Eindelijk steken ze de rivier over, maar ze worden nog steeds aangevallen en verdrinken in de rivier of vallen in handen van de Kozakken. De Berezina is een doodsrivier geworden!

Twee maanden later komen niet meer dan 20.000 soldaten weer terug in Frankrijk. De rest is dood! Van de 15.000 Nederlandse soldaten keren er maar 250 terug naar huis.

In 1813 sluit Pruisen zich aan bij Rusland en ook Oostenrijk (waar Napoleons schoonvader Keizer is…) is aan de kant van Rusland. 19 oktober 1813 is het einde van de Franse overheersing in Duitsland.

Ook in Holland worden de Franse bezetters weggejaagd. Het Franse gezag in Italie stort in en ook Spanje bevrijdt zich van de Fransen. Het Grote Keizerrijk is ingestort!

Hoofdstuk 9

Veldtocht in Frankrijk en Troonafstand
Op 1 januari 1814 trekken 250.000 soldaten uit Europa over de Rijn, op weg naar Parijs. Het Franse leger voor het eerst sinds het begin van de Revolutie, weer op eigen grondgebied. De vijand is nu een verenigd, op wraak belust Europa.
De troepen van de Keizer zijn moe en uitgeput en ze kunnen niet winnen van de machtige tegenstanders. De twee legers van Pruisen, Oostenrijk en Tsaar Alexander (de Geallieerden) rukken op tot 200 km van Parijs. Napoleon weigert op vredesvoorstellen in te gaan en in Frankrijk zelf vinden steeds meer koningsgezinde demonstraties plaats. Lyon geeft zich over aan de Engelsen.

Op 31 maart 1814 trekken de Geallieerden Parijs binnen. Napoleon probeert vanuit Fontainebleau een nieuw leger op de been te krijgen, maar in Parijs wil de Senaat Napoleon afzetten en de Geallieerden willen ook niet meer met hem onderhandelen. Op 6 april 1814 ziet Napoleon af van de tronen van Frankrijk en Italie. Op dezelfde dag roept de Senaat Lodewijk XVIII (Bourbon) tot Koning van Frankrijk uit en op 11 april 1814 wordt het Verdrag van Fontainebleau getekend. Lodewijk XVIII is 25 jaar verbannen geweest in Duitsland, Italie, Rusland en Engeland en keert nu eindelijk weer terug. Napoleon houdt zijn titel van Keizer maar krijgt alleen maar het kleine eilandje Elba als grondgebied. Onderweg naar zijn ballingschap probeert Napoleon zich te vergiftigen. Zijn rijtuig wordt met stenen bekogeld en hij moet zich zelfs vermommen in een Oostenrijks officiersuniform. Hij komt gebroken op Elba aan…..

Maar na 6 maanden is hij weer hersteld en hij blijft goed op de hoogte van de toestand in Frankrijk. Koning Lodewijk XVIII is helemaal niet populair door zijn maatregelen, o.a. het afschaffen de driekleurige vlag. De soldaten worden ook steeds meer ontevreden. Napoleon besluit op 1 maart 1815 met 700 soldaten Elba te verlaten en in Antibes/Golfe-Juan, Zuid-Frankrijk, aan wal te gaan. Tussen 2 en 6 maart passeert hij Grasse,Castellane en Gap. Van 6 tot 8 maart komt hij via Gap in Grenoble.

Onderweg naar Parijs ontmoet hij overal enthousiaste mensen, boeren, soldaten, arbeiders, die zich allemaal zorgen maken over hun toekomst. Napoleon krijgt weer hoop! Op 20 maart komt Napoleon in Parijs aan. De troepen die hem tegemoet zijn gekomen, sluiten zich bij hem aan.

Hoofdstuk 10

Slag bij Waterloo

Op 20 maart 1815 is Napoleon weer terug in de Tuilerieen in Parijs. De vorige avond heeft Lodewijk XVIII Paris verlaten en is naar Gent gevlucht. Niet alle Fransen zijn blij met de terugkeer van Napoleon want er komt natuurlijk weer een nieuwe oorlog. Vanaf 25 maart zijn de Geallieerden bezig om Napoleon nogmaals te bevechten. Hun legers komen samen in Belgie. Wellington voert de Engels-Hollandse troepen aan en Blűcher de troepen uit Pruisen. Napoleon heeft bijna 300.000 soldaten verzameld en hij trekt op 15 juni over de Samber. Het is belangrijk dat hij de legers van zijn vijanden afzonderlijk verslaat, voordat ze samen kunnen zijn. Hij verslaat Blucher en de Engelsen worden bij Quatre-Bras in Belgie, in bedwang gehouden Wellington heeft zich teruggetrokken op het plateau van Mont-Saint-Jean, vlakbij Waterloo.

Napoleon zet een zware aanval in ondanks dat de bodem doorweekt is door zware regens. De Engelsen houden 6 uur stand maar de Pruisen zijn ontsnapt en verschijnen voor een aanval aan de andere kant van de Fransen. De Franse troepen zijn nu gevangen tussen twee vuren en ze raken in paniek. Napoleon verlaat het slagveld en wordt gedwongen afstand te doen van de troon. Op de plaats waar Willem van Oranje door een kogel gewond is geraakt, midden in het slagveld, wordt tussen 1824 – 1826 een monument gebouwd: La Butte du Lion

Op de slagvelden bij Waterloo zijn meer dan 3.607 soldaten van het Pruisische leger (dat 20.448 man sterk was) omgekomen, 8.270 soldaten invalide geworden en 8.270 soldaten gewond geraakt. Bijna 2000 paarden werden gedood. Het Franse leger verloor 6.800 soldaten.

Dit gevecht is een van de ergste gevechten ooit geweest!

Hoofdstuk 11

St. Helena

Tombe in Parijs

Napoleon komt aan in Rochefort-sur Mer en hoopt naar Amerika te kunnen varen, maar dit gaat niet door vanwege Engelse blokkades. Napoleon geeft zich over aan de Engelsen die hem verbannen met het schip Bellerophon naar Sint-Helena, een eilandje tussen Afrika en Zuid-Amerika, midden in de Atlantische Oceaan. Napoleon wordt vergezeld door de Generaals Gourgaud, Bertrand, Montholon, de Graaf de Las Cases en O’Meara, een Engelse Psychiater.

De laatste 6 jaar van Napoleons leven op het eiland Sint-Helena zijn erg saai. Het eiland is niet meer dan een vulkaanrots in de Atlantische Oceaan. Hij kan er alleen maar wandelen en brieven schrijven. Zijn gezondheid gaat snel achteruit en op de avond van 5 mei 1821 sterft Napoleon. Napoleon wordt een mythe, een legende. Soldaten van de Oude Garde vertellen over vroegere overwinningen en spreken vol trots over die "kleine korporaal" (Napoleon was maar 1.54 m). Twee jaar na zijn dood, heeft Las Cases, kamerheer van Napoleon en die ook bij Napoleon was op Sint-Helena, een boek geschreven: Mėmorial de Sainte-Helena, een terugblik van Napoleon op zijn werk

Het boek is een handige propaganda, die de herinnering wist aan Napoleon de Tiran, de menseneter (vanwege al die soldaten die omkwamen in de oorlogen), het beeld van de soldaat van de Revolutie.

Al die oorlogen waren gewoon de schuld van de Koningen die weigerden hun onderdanen, hun volk gelijke rechten te geven. Deze oorlogen waren niet de schuld van Napoleon! Hij was de eenmaker van Europa, de kampioen van de onderdrukte volkeren… Het boek werd het best verkochte boek van de 19e eeuw. Napoleon werd gezien als een eenvoudige en lieve man, die dicht bij het volk en zijn soldaten stond.

Er werden zelfs liederen over hem gezongen. Het volk, de politici en de schrijvers wilden dat de as van de held van Frankrijk weer naar Frankrijk zou terugkeren. Victor Hugo (Frankrijks bekendste schrijver/dichter), riep "Wacht maar, wij komen je halen". Als op 15 december 1840 de prachtige lijkwagen van Napoleon op de Champs-Elysėes voorkomt, staan tienduizenden Parijzenaars in de koud langs de route en roepen : Leve de Keizer! Dan rust Napoleon, volgens zijn laatste wens, in een prachtige tombe in La Musėe de L’Armee, Place de Invalides. "Aan de oevers van de Seine, temidden van het Franse volk dat ik zo heb liefgehad"

 In 1940 ontdekt A.Hitler de overblijfselen van Napoleon II (de zoon van Napoleon Bonaparte) en laat hem overbrengen van Wenen naar Parijs, om naast zijn vader Napoleon te rusten.

Slotwoord

Ik vond het leuk om informatie over NAPOLEON BONAPARTE op te zoeken en ik heb er zelf veel van geleerd, want nu weet ik ook waarom iedereen een achternaam heeft. Napoleon heeft Europa en ook ons land veranderd.